Oppdateringsinformasjon for versjon 1.8

 

De viktigste endringene/korreksjonene i denne versjonen er:

Release 32, 08/01-16

 • Korreksjon på EHF. Rabattutregning ble feil ved negative priser.

Release 30, 12/11-15

 • Feilmelding "Access Violation" ved sending av EHF dersom versjonen som er
  installert ikke er ny nok ihht. standarden.
 • Korrigert
 • eFaktura EHF kunne i svært sjeldne tilfeller der Cordel hadde gjort en
  kalkulasjonsfeil i priser på avsnittsnivå, ha en avrundingsfeil.
 • Korrigert
 • Skillearket for dokument på en forespørsel åpnet feil funksjon.
 • Korrigert
 • Innført mulighet for å velge vedlegg fra bestilling ved sending av epost via Cordel-
  epost (velg nye vedlegg).
 • Problemer ved sending av EHF-faktura dersom orgnr var registrert med små
  bokstaver i "mva".
 • Korrigert
 • Korriger feilmelding -24 ved sletting av dokumentmappemal.
 • Korrigert feilmelding -24 ved utskrift av aktivitetsliste fra personalplan.

Release 29, 26/10-15

 • Feilmelding "-79" ved utskrift av faktura.
 • Korrigert

Release 28, 22/10-15

 • Utskrift fra medgått tok ikke med beløpssummen der siste linje i medgått ikke skal
  faktureres
 • Korrigert
 • Korrigert tilfelle der generalnota ikke var mulig å merke for remittering.
 • Justering av register: I noen spesielle tilfeller kunne justeringen bli avbrutt før alle
  poster var justert.
 • Korrigert
 • Innført funksjon for å opprette standard fagområde dersom dette ikke finnes.
 • CTRL+0 i fagområde-oversikten.
 • Bedre feilmelding dersom kundens org.nr ikke finnes i elma ved fakturereing til EHF.
 • Inngående faktura ble alltid markert som endret
 • Korrigert
 • Rotasjon i pdf-vedlegg på inngående fakturaer blir nå lagret også når ikke andre
  endringer er gjort samtidig
 • Har laget fiksrutine som fjerner ugyldige vedlegg på inngående fakturaer.
 • Ved utskrift av spesifikasjoner med notat på varelinje ble det krøll med sideskift der
  sideskiftet kom som følge av notatlinjen.
 • Korreksjon på sletting av varer
 • Gjort det mulig å opprette kunde fra en henvendelse, samt at saksbehandler nå blir
  tatt med videre til ordre/tilbud som er opprettet fra henvendelsen.
 • Listepriser er nå tilgjengelig også for skaffevarer
 • Korrigert sending av sms til flere mottakere via sendega.com.
 • Feilmelding "Access Violation" ved sorterte utskrifter av fakturaer.
 • Korrigert
 • Fiks på EHF med fakturagebyr
 • Endring av ledetekst på feltet for kontaktperson-navn ble ikke lagret.
 • Lagt til mulighet for å kopiere notat fra henvendelse til internnotat ved opprettelse av
  ordre.
 • Egendefinert tekst for "direkte innkjøp"-avsnitt (ordrer etter medgått) ble ikke brukt
  ved belastning av autofakt.

Release 27, 08/10-15

 • Korrigert åpning og lukking av hierarkiet på jobber under bestillinger.
 • Feil i eFaktura EHF der øreavrunding på totalen blir negativ og siste varelinje i
  spesifikasjonen er 0 (eller mindre enn avrundingen)
 • Korrigert
 • Feil i eFaktura EHF ved avrunding på totalnivå inkl mva
 • Korrigert
 • Ved sending av eFaktura EHF legger vi nå på påkrevd MVA-tekst i orgnr der
  brukeren har glemt det.
 • Eksport til regnskap i Visma Business-format tar nå kun med ordrenummer på
  prosjektordrer dersom dette er valgt i oppsettet. Tidligere fikk alle ordretyper
  spesifisert ordrenummeret.

Release 26, 06/10-15

 • Varer fra kontantnotaer som ble overført til serviceordre fikk dobbelt antall.
 • Korrigert
 • Postnr feltet på kundens fakturaadresse var ikke koblet til postnummerregisteret.
 • Korrigert
 • Implementert støtte for TelePay 2.1 format ved remittering.
 • Korrigert valg av medarbeider på Dokument under ajourhold kunde.
 • Korrigert at regnskapsdokumentasjon ikke ble oppdatert/endret når bruker valgte
  neste eller forrige (utgående faktura).
 • Korrigert feilmelding om "SHGetKnownFolderPath" under Windows XP.
 • Korrigert mulig feilmelding "-24 (20209)" ved redigering av jobb.
 • Korreksjon på summering i rapportene under ordre->status->status pr timekategori
 • Utskrift utgående faktura:
  Korrigert utskrift av vedlegg fra inngående fakturaer tilhørende utgående faktura.
 • Korrigert prioritering av organisasjonsnummer ved lesing av ehf-faktura med mer enn
  ett organisasjonsnummer som avsender.
 • Utgående eFaktura EHF angir nå varenr og -beskrivelse "n/a" på tekslinjer og
  andre som ikke har varenr og -beskrivelser. Dette pga krav i standarden
 • Korreksjon på eFaktura EHF der perioder ikke detaljeres
 • Korreksjon på eFaktura EHF der blanke sistelinjer ikke ble korrekt.
 • Korrigert bruk av mushjul under Windows 10.
 • Innført litt logging rundt bokføring og annulering av inngående fakturaer
 • Feilmelding "-24" ved leting i betalingsregistrering etter fakturaer som ikke finnes.
 • Korrigert utvalg på intern-feltet i ordreregisteret
 • Korreksjon på manglende lageruttak ved plukking av lagervarer til kontantnota uten
  std lager
 • Feilmelding "Access Violation" ved utskrift av faktura i noen tilfeller.
 • Korrigert

Release 25, 24/09-15

 • eFaktura EHF som skal leveres utenom aksesspunkt er ikke lenger avhengige av
  ELMA, men faller tilbake på en standard EHF-profil.
 • Cordel sjekker nå om den er installert i programfiler-mappen.
 • Cordel støtter ikke installasjon i denne mappen.
 • Innført mulighet til å sende notat til Boligmappa.no
 • Ved redigering av betalingsregistrering var det ikke mulig å sette rabatt og rente til 0.
 • Korrigert
 • Ny funksjon for flytting av posteringer mot kunde til valgte hovedbokskonto for
  factoring.
 • Periodisere inngående kreditnota i faktura-registeret.
 • Lagt til støtte for EHF 2.05.
 • Lagt til støtte for Telepay 2.1.

Release 24, 21/08-15

 • Feilmelding: "Access Violation" ved oppstart av Cordel når Internet ikke var
  tilgjengelig.
 • Korrigert
 • Feilmelding "-12" ved sammenslåing av leverandører i noen tilfeller.
 • Korrigert
 • Korreksjoner i forbindelse med mottak av enkelte EHF fakturaer.
 • Korreksjoner i forbindelse med overføring til Hokas.
 • Ved import av EHF-filer med for lange varenr i varelinjene vil varenr i Cordel nå
  settes blankt, og varenr legges som en del av beskrivelsen. Disse vil samtidig slik
  bli skaffevarer i Cordel.
 • Korrigert feil i konverteringstabell mellom norske enheter og UN Common Code.
 • Korrigert
 • Ved opprettelse av leverandør fra EHF vil nå også leverandørens kontonr fylles ut
  fra filen.
 • Kan nå bokføre inngående fakturaer med 0 i beløp også uten konteringer.
 • Kundens epost-adresse er nå synlig på ordrers generelt-ark.
 • Knapper i prisforespørsler fungerte ikke.
 • Korrigert
 • Feil i feltfokusering i Multiscan
 • Korrigert
 • Innført kolonne for varegruppebeskrivelse i prisbok
 • Totalstatus ordre med valgt periode: "Utenom periode" viste bare tall før periode
  (summer fra periode etter valgt periode ble ikke tatt med).
 • Korrigert
 • Dersom utfylt ordrenr for belastning på autofakt har en feilstatus, er feltet nå alltid
  åpent for redigering dersom ordren ikke er belastet.
 • Tidligere kunne feltet være deaktivert dersom lagerid eller bestillingsnummer var
  utfylt.
 • Søk på tilbudsnummer fungerte ikke når tidligere sortering var kundenavn.
 • Import av bestilling fra håndterminal:
  Varene ble lagt inn i spesifikasjonen med eankode dersom det var denne som ble
  scannet.
 • Finner nå varenummer fra prisboken og legger denne inn i spesifikasjonen til
  bestillingen.
 • Oppdatering av timer fra håndterminal/tidsstemplingssystem la alltid registreringsdato
  til mandag i uken for utført dato.
  Brydde seg ikke om konfigurasjon.
 • Korrigert
 • Korrigering av killuser
 • Feilmelding "-24" ved forandring av gjenstående i totalstatus på prosjektordre
 • Korrigert
 • Ved overføring av balanse til neste år, gir programmet nå melding dersom
  periodiseringskonto er ugyldig.
 • Oppdatering i fakt.grunnlag nuller ut priser på varer fra autofakt (de som ikke har pris
  i prisboka)
 • Korrigert. Bruker nå ikke prissett i prisoppdatering i faktura-grunnlag dersom det har
  salgspris=0

Release 23, 09/07-15

 • Det er nå innført mulighet til å slå sammen ordrer i SpeedyCraft når oppdaterer fra
  håndholdt-register mot ordre/jobb i Cordel som allerede er eksportert til en annen
  ordre i SC.
 • Forskuddsfaktura tillegg: Viser nå tilleggets totalsum og evtentuelt tidligere fakturert i
  fakturaen.
 • Ved endring av kundenummer i Cordel, ble ikke endringen i alle tilfeller synkronisert
  til SpeedyCraft.
 • Bestillingsnummer og ordrenummer på inngående faktura blir ikke lenger redigerbare
  dersom fakturaen er knyttet til en bestilling til lager.
 • Listen med inngående fakturaer som skal tas med som vedlegg på utgående
  inkluderer nå alle inngående fakturaer som er belastet ordren fakturaen kommer fra,
  men bare de som er relevatne for fakturaen er i utgangspunktet merket.
 • Forbedret støtte for kreditnota i autofaktformatet NBSXML.
 • Feilmelding -24 i enkelte tilfeller ved utskrift av lønnsgrunnlag.
 • Korrigert
 • Forholdsmessig fradrag, inngående mva:
  Korrigert visning av mva-beløp på kjøpskontoposteringer i hovedboka.
 • Ved eksport av eFaktura er det ikke lenger mulig å vege EHF 1.6 som format.
 • Formatet er ikke lenger gyldig og er erstattet av EHF 2.0
 • Korrigert øreavrunding på linjenivå i eksport av eFaktura.
 • Fikset på underliggende beregning av priser og beløp i fakturaspesifikasjoner basert
  på ordrer etter produsert.

Release 22, 02/07-15

 • Remitteringsstatus ble nullstilt dersom faktura ble bokført på nytt med "bokfør
  utvalg".
 • Korrigert
 • Beskrivelse på akkumulert varegruppe ble ikke vist riktig ved utskrift.
 • Korrigert.
 • Nedlasting av priser via kjedens 'prisknapp' sjekkes det nå om prisboka allerede er
  oppdatert.
 • Gjelder i første rekke VVS-Eksperten
 • Import av prisfiler fra kjedens datasentral er gjort mer robust med tanke på
  leverandør-ID'er.
 • Gjelder kun de som er kjedemedlemmer og bruker denne typen funksjonalitet.
 • Korrigert mulig feilmelding -24 ved opprettelse av bestilling fra bestillingsforslag.
 • Ved utskrift av fakturavedlegg med ukurant sidestørrelse blir bildet nå ved behov
  skalert ned til printerens gjeldende sidestørrelse.
 • Innført "åpne"-knapp på bildevedlegg på inngående fakturaer slik at man kan legge
  til ytterligere vedlegg selv om fakturaen er bokført og perioden avsluttet.
 • Ved opprettelse av tilleggsordrer foreslås nå egen/ordrens bemanning lik det som
  er satt i ordremetoden.
 • Innført kolonne for regnskapsavdeling på rapport for lønnsgrunnlag (i tillegg til
  ressursavdeling)
 • Korreksjon på utskrift av notat, slik at utskrifter nå skal bli like også på dette punktet
  ved de forskjellige gjennomkjøringene (print, efaktura, epost osv).
 • Ved opprettelse av ny medarbeider tar nytt medarbeidernummer nå utgangspunkt i
  både aktive og inaktive medarbeidere.
 • Ved opprettelse av ny tilleggsordre gikk det an å bruke et jobbnummer som allerede
  var i bruk, og kontraktjobb ble da omgjort til tillegg.
 • Korrigert
 • Ved flytting av ordre med "ordrespeskomplett" fra service-ordre til prosjekt-ordre
  forsvinner spesifikasjon.
 • Det er nå innført begrensning for dette slik at det bare er ordrer med metode "Melde
  produsert" som kan flyttes til Prosjektordre.
 • Ordre: Det var mulig å melde produsert mot periode selv om den var låst/avsluttet
  (hvis perioden ikke var fakturert).
 • Det er nå justert tilgang til endring av produsert når "Valgfritt" brukes som nivå å
  melde produsert mot.
 • Utskrift "Varer i arbeid": "Importer"-knapp er grået ut/inaktiv.
 • Korrigert
 • Får ikke opprettet ordre fra tilbud dersom denne ikke er knyttet til kunde.
 • Korrigert
 • Innlesing av autofakt mot ordrer opprettet i Cordel UTE (med status 'Midlertidig')
  feilet.
 • Korrigert
 • Når Brukeren endrer kundeinformasjon på Speedycraft blir ikke dette sendt inn til
  Cordel.
 • Kundeinfo endret i Speedycraft oppdateres nå i Cordel i forbindelse med
  synkronisering av ordrer. Kundeinfo endret i SC blir ikke overskrevet ved eksport av
  ordrer fra Cordel til SC.
  Dette krever SCpartner revisjon 1.8.07 (24.06.15) eller nyere.
 • Import av eFaktura foreslår nå jobb på samme måte som import av autofakt.
 • Dersom ordren har Kontrakt/Tillegg, settes 'Kontrakt'. Hvis ordren bruker jobb fra
  jobbliste, og kun har én jobb, velges denne. Ellers må brukeren velge jobb manuelt.
 • Kreditnotaer får nå forfallsdato lik fakturadato (ikke 1/1-2000 som tidligere).
 • Endring innført i ordre/tilleggsordre med metode "Fakturer ihht medgått":
  Når ordremetode/tilleggsordre har kryss satt for "Ikke Akkumuler hvis fakturert"
  blir:
  - antall/mengde og varenr i fakturagrunnlag/tilleggsordre/medgått låst i tillegg til
  kundepriser.
  - aktuelle medgått-registreringer låst mot å kunne slettes.
 • Oppslag i ELMA i forbindelse med utgående eFaktura:
  ELMA har endret serveradresse (Byttet server), og denne endringen er nå innført i
  Cordel.
 • Reintrodusert valg av hvilke inngående fakturaer som skal være med som vedlegg
  ved utskrift av utgående faktura.
 • Ny ordre fra håndholdt:
  Innført mulighet til å opprette ny tilleggsordre/jobb i det en oppdaterer/belaster fra ny
  Speedycraft-ordre.

 • Unngår da at det opprettes ekstra ordre i SC som må fjernes etterpå.
 • Eksport til Excel fra tilbud i "vanlig"-formatet (eksport-knappen på oversikten) har
  fått noen mindre justeringer.
 • Bl.a. blir avsnitt uten beskrivelse gitt beskrivelsen 'Avsnitt'.


 

 

Oppdatering

Setup sist oppdatert:

08.01.16 10:31.  Bruk oppdaterings- programmet som finnes i Cordel for å oppdatere