Oppdateringsinformasjon for versjon 1.9

 

De viktigste endringene/korreksjonene i denne versjonen er:

Release 61, 21/02-18

 • Feilmelding "Access Violation" ved page up/page down i dokument-skillearket på
  jobber.
 • Korrigert
 • Aktivert import av prisfiler i Cordel-format for Bademiljø
 • Eksport til regnskap (PowerOffice):
  Skrivefeil i header.
 • Korrigert
 • Import av NS3459 Prisforespørsel:
  Poster kom i feil rekkefølge for filer produsert i ISY-Web.
 • Korrigert
 • Import av NS3459 Prisforspørsel:
  Deler av beskrivelsen manglet ved import av priforespørsler i NS3459-2012 filer produsert av gprog linker 10.x
 • Korrigert
 • Import / eksport NS3459-2012:
  ProsjektId ble ikke tatt vare på ved import og skrevet ved eksport.
 • Korrigert
 • Lesing av varebeskrivelse lagret i flere språk blandet inn tekst fra standardspråket.
 • Korrigert
 • Utskrift balanse/resultat:
  Kontoer med 0.00 i saldo kommer ut på rapport
 • Korrigert

Release 60, 09/02-18

 • Resummering av ordre feilet når det er opprettet veldig mange fakturaer mot ordren.
 • Korrigert
 • Feil i lageruttak ved scanning av varer (strekkodeleser) i medgått materiell.
 • Korrigert
 • Autofakt:
  Innført kolonne for "Meldt til lager".
 • Bemanning via Cordel Ute gir i noen tilfeller 2 hovedansvarlige på ordren.
 • Korrigert
 • Eksport til Axia-frakt:
  Utilsiktet linjeskift i eksportfilen. Førte til feil ved innlesing i Axia.
 • Korrigert
 • Feilmelding -18 i noen tilfeller ved overføring av åpne poster.
 • Korrigert

Release 59, 05/02-18

 • Eksport til regnskap:
  Innført nytt eksportformat, Visma Business med bilde
 • EHFer som lastes ned fra leverandørers FTPer tillegges nå dene leverandøren i
  stedet for leverandøren som er angitt i EHFen. EHFer som kommer via aksesspunkt
  behandles som tidligere.
 • Korrigert et mulig krasj ved import av autofakt som var forårsaket av ekstra linjeskift i beskrivelse. Gir nå feilmelding, men fortsetter på neste fil.
 • Import NS-3459: Gjennkjente ikke format automatisk dersom tegnsett i filen var utf-
  16.
 • Korrigert
 • Forbedret generering av søkenøkler for fritekstsøk i vareregisteret.

Release 57, 14/12-17

 • Korrigert et par små feil i formateringen av EHF.
 • Proxy innstillinger ble ikke brukt i alle funksjoner rundt "Produktinfo" og "FDV".
 • Nedlastede pakker fra Comforts prissentral fikk ikke alltid riktig pris
 • Korrigert
 • Korrigert melde produsert via tabedit.
 • Antall-felt ble satt ikke aktivt i situasjoner det skal være aktivt.
 • Feil i utskrift av fakturakopi til factoring ved bruk av merk
 • Korrigert
 • Innført mulighet for fakturering via Vipps via Compello accesspunkt.
 • Feilmelding -13 ved lagring av leverandør.
 • Korrigert

Release 56, 04/12-17

 • Feilmelding "Access Violation" ved import fra ascii med veldig lange linjer.
 • Korrigert
 • Korreksjon på eksport og import av pakker i prisfiler fra Comforts prissentral.
 • Utvidelse av eksport til VVS Finans for å støtte avsnitt som er lukket i fakturaene.
 • Cordel Ute:
  Importvindu og statuskolonne for Cordel Ute var ikke mulig å hente fram dersom
  lisensen kun inneholdt dokumenthåndtering i Cordel Ute.

Release 55, 22/11-17

 • Innført kolonne i spesifikasjon for inngående fakura for "Ikke belast ordre".
 • Feil ved konfigurasjon av antall tilgjengelige kontaktpersoner.
 • Korrigert.
 • Innført mulighet til å levve ved vedlegg fra ordrens dokument på utskrift av jobbliste.
 • Innført mulighet til å fjerne heading på utskrift av jobbliste.

Release 54, 08/11-17

 • Korrigert lønnsarter ved endring av timekategori i importvinduet til Cordel Ute.
 • Innført mulighet for automatisk eksport til regnskap.

Release 53, 06/11-17

 • Korrigert visning av kolonnene Arbeidstid-start og -slutt i godkjennings-register
  håndholdt/CordelUte.
 • Feil i lagerregistreringer ved flytting av materiell fra en ordre til en annen.
 • Korrigert
 • Innført støtte for å lese inn prisforespørsler i NS3459-2012

Release 52, 24/10-17

 • Feilmelding "-18" ved fakturering av ordre i spesielle tilfeller.
 • Korrigert
 • Feilmelding "Access violation" ved åpning av personlaplan i noen tilfeller.
 • Korrigert
 • Skattemelding:
  Feil i funksjonen for å korrigere inngående saldoer ved bruk av mvakode for
  innførsel.
 • Korrigert
 • Innført kolonne for avdelingsnummer regnskap på ordrespesifikasjon.
 • "Access Violation" ved prisimport for Rørkjøp.

Release 51, 19/09-17

 • Korreksjon i forhold til implementasjonen av EHF 2.0.11

Release 50, 14/09-17

 • Utsendelse av efaktura EHF tar nå høyde for kravene i versjon 2.0.11 av EHF-
  standarden, som er gjeldende fra 15.09.207

Release 49, 11/09-17

 • Rentenotaer fra Hokas får nå tildelt regnskapsavdeling fra fakturaen det beregnes
  renter av, og kan overstyres av Hokas-oppsettet i fakturaregisteret
 • Fordi enkelte feilmerker BBAN som IBAN går vi ut fra at IBAN-nr som ikke kan
  tolkes faktisk er BBAN.
 • Remittering: feil i beløp når fakturaer korrigeres og konteres i flere omganger.
 • Korrigert

Release 48, 21/08-17

 • Korrigert valg av pakker under NS-koder i prosjektanbud
 • Nedlasting av dokument fra boligmappa kunne feile i noen tilfeller.
 • Korrigert

Release 47, 18/07-17

 • Kontroll og korreksjon av periode-datoer for leveranser i ordrer:

  • Korrigererer tildato i eksisterende perioder dersom denne er før fradato.

  • Validerer i inputbilde ved opprettelse av ny periode, og ved redigering av
   eksisterende periode.

  • Gir feilmelding dersom ugyldig periode-angivelse.


 • Varer i arbeid: Nytt valg av påslag-prosent: Påslag ihht. totalt ordreprognose
 • Viser nå datoer som manglet i jobbliste for tilleggsordrer.
 • Innført ny sortering i utskrift av timeregistreringer: "Ordre + medarbieder"
 • Juster kunne i noen tilfeller føre til at "Internt notat" ble lagret feil.
 • Korrigert

Release 46, 23/06-17

 • Access Violation ved bytte av pakke i anbudsspesifikasjon der pakken er kobleet til
  NS-Kode.
 • Korrigert

Release 45, 06/06-17

 • Søk på beskrivelse i lagervaer tok ikke hensyn til valgt fagområde.
 • Korrigert
 • Ved kopiering av web-link fra dokumentsenter til ordre/tilbud, lastes også selve dokumentet ned fra web dersom det er et støttet format.

Release 44, 11/05-17

 • Feilmelding "-18" i forbindelse med fakturering av ordre i spesielle tilfeller.
 • Korrigert
 • EHF tar nå også hensyn til feltet Line/Note. Dette legges til som del av
  varebeskrivelsen
 • Remittering:
  Noen utenlandske fakturaer ble ikke slått sammen selv om har samme
  betalingsdato.
 • Korrigert
 • FdvLeveranseliste:
  Korrigert noen tilfeller hvor pdf-vedlegg ikke ble lastet ned korrekt.

Release 43, 18/04-17

 • Robustifisering i mottak av betalingsbetingelser i EHFer
 • Korrigert visning av kundenavn felt i ordre-bildet.
 • Brukere med anbudskalkulasjons-modulen får nå valg om vanlig tilbud eller anbud
  skal opprettes ved opprettelse av tilbud fra henvendelser.
 • Eksport til regnskap (Faktum Software):
  Innført felt for saksbehandler.
 • Det var ikke mulig å nullstille kjørebokId i konfigurasjon kjørebok.
 • Korrigert
 • Eksport til regnskap:
  Ordreopplysninger kunne bli eksportert selv om det ikke var valgt i oppsettet.
 • Korrigert
 • Multiscan:
  Feilmedling "-3" ved tasting direkte i fakturanummerfeltet.
 • Korrigert
 • Grums i beskrivelsestekst for nye poster detaljmender i maler-kalkulasjon.
 • Korrigert
 • Direkte remittering:
  I spesielle tilfeller kunne eksport til telepay gi feil i formatet.
 • Korrigert
 • Feilmelding "Access Violation" ved generering av sluttfaktura i spesielle tilfeller.
 • Korrigert
 • Endret navn fra mva-oppgjør til skattemelding.
 • Kontroll av kontooppsett for mva-satser kunne slippe gjennom oppsett som ikke var
  tilstrekkelig.
 • Korrigert
 • Import av prisfiler fre prissentral tillater nå overskriving av kampanjer.
 • Innført mva-kode 17 for føring av omsetning utenfor merverdiavgiftsloven.
 • Utskrift skjema:
  Lagt til felt for tiltakshaver, ansvarlig søker, ansvarlig foretak og søknadskommune i
  scriptfilformatet for skjema.

Release 41, 15/02-17

 • Systemet viser feil ordrenr på fakturalinjer overført fra forrige år på kundekonto.
 • Korrigert
 • Feilmelding "Access Violation" ved oppdatering fra håndholdt i noen spesiellet
  tilfeller.
 • Korrigert
 • Utskrift av mva-oppgjør: Spesifikasjon per konto/mvakode/mvasats er gruppert og
  sortert på mvakode + Spesifikasjon av mva per bilag.
 • Lagt til bruksenhet i visning av søkeresultat i Boligmappa.
 • Hus- og postnummer er ikke lenger obligatorisk ved søk i Boligmappa.
 • Eksport til UniMicro:
  Feltene for kundenummer og bilagnummer hadde ekstra blanke tegn.
 • Korrigert
 • Eksport til ascii-fil (generelt fra registere):
  Dersom det er myke linjeskift i teksten blir dette krøll i enkelte systemer når filer skal
  importeres etter eksport fra Cordel.
 • Fjerner nå slike myke linjeskif.
 • Feil i bokføring av inng. faktura med mvakode 6 i 2016.
 • Korrigert
 • Gikk ikke å endre bemanningsmetode på tilleggsordre.
 • Korrigert
 • Ved bruk av de nye mvakodene for innførsel, ble det rapportert om feil bruk av
  mvakode i regnskapskontroll.
 • Selve rapporteringen var feil. Korrigert.
 • Innført felt for å vise hvilke medarbeidere som er formann på en ressursavdeling.
 • I noen tilfeller kunne menyen for egendefinerte dimensjoner vise for få element ved
  veksling mellom regnskapsår.
 • Korrigert
 • Korreksjoner av noen små skrivefeil.

Release 40, 07/02-17

 • Nye mvakoder for 2017 var ikke tilgjengelig for brukere som ikke har regnskapsmodul.
 • Feilmelding "-23" ved bokføring av mvaoppgjør i noen tilfeller.
 • Korrigert
 • Mulighet til å legge inn retur ved materiell-registrering selv om det ikke er registrert
  noen uttakssedler fra før.
 • Feilmelding "-24" ved endring av bemanningsmetode for jobb.
 • Korrigert
 • Deadlock i databasen ved ny henvendelse.
 • Korrigert

Release 39, 30/01-17

 • Feilmelding "-24" ved bemanning av ordre når kunden ikke hadde personalplan.
 • Mvaoppgjør beregnet feil periode når forrige periode var i forrige regnskapsår.
 • Innført sjekk på kontonummer ved opprettelse av manuell remittering.
 • Gir nå feilmelding dersom kunde for kontantsalg er avsluttet ved opprettelse av ny kontantnota.

Release 38, 17/01-17

 • Ordre fra tilbud:
  Foreslår nå å opprette jobber bare dersom ordremetode er satt opp med jobbliste.
 • Eksport til Xledger (GL02):
  Tar nå med avdelingsnummer og ordre-/prosjektnummer i hhv. feltene posting 1 og
  2.
 • Sist oppdatert dato/klokkeslett ble ikke oppdatert ved endring av bemanning på
  ordre.

Release 37, 09/01-17

 • Eksport til regnskap:
  Fakturapost ble ikke lest med mindre kryss for eksport av ordredata var på.
 • Feilmelding, "Access Violation", ved utskrift fra hovedbok med utvalg på avdeling.
 • Feilmelding "-19" ved utskrift av rapporten "Status i periode".
 • Korrigert
 • Utvidelse av brukerprofil i Cordel Ute:

  • Konfigurasjon av muligheten til å sende bestilling.

  • Innført konfigurasjon om visning av matriell-/timepriser.


 • Eksport til regnskap:
  Fakturanummer ble ikke med i eksporten i enkelte tilfeller.
 • Korrigert
 • Eksport til factoring:
  Eksport til "VVS Finans utvidet" tar nå med poster under leveranse.
 • Korreksjon på import av akkordkoblinger fra datasentraal.

Release 36, 03/01-17

 • Eksport til regnskap:
  Innført eksport til PowerOffice
 • Korrigert feil i skattemelding for 2017
 • Korrigert eksport av mvakoder til EyeShare og Compello.
 • Eksport til regnskap:
  Korreksjon i Agresso formatet.
 • Feilmelding "Access Violation" i varetelling.
 • Korrigert
 • Feilmelding "-18" ved oppretting av jobbliste fra hovedposter i tilbud.
 • Korrigert
 • Korrigert sammenslåing av pdf-vedlegg i EHF-faktura
 • Regnskap / Resultat-rapport:
  Feil i summering av forrige år på kontoer som ikke har føringer "i år".
 • Korrigert
 • Automatisk gjennkjenning av format i autofakt-filer er nå mer robust.
 • Matrikkelsøk i Boligmappa kunne i noen tilfeller returnere ufullstendig treff.
 • Korrigert
 • Butikk:
  Lageruttak ved scanning av varer med strekkode kunne i noen tilfeller føres mot et
  annet lager enn det som var valgt som standard i kassepunktet.
 • Korrigert.

Release 35, 15/12-16

 • Autofakt, pris-kontroll: Henter avtalt pris fra bestilling når flagget "Leverandørpris
  låst" er satt.
 • Eksport til regnskap (Axapta):
  Leverandørens fakturanummer ble ikke med ved inngående kreditnota.
 • Innført nye mvakoder for å håndtere krav i den nye skattemeldingen i 2017
 • Varesøk:
  Søk etter ord med "Ø" avbrøt søkeresultatet for tidlig dersom beskrivelser med "Ö"
  var brukt i prisboken.
 • Korreksjon av blank dato i medgått-registreringer fra autofakt.

Release 34, 23/11-16

 • Ny tilleggsordre fra håndholdt:

  • Kommer med avkrysning på "Ny ordre" i stedet for "Ny tilleggsordre" i
   håndholdt-register.

  • Oppdatering fra håndholdt-register og opprette nytt tillegg i Cordel fungerer
   ikke.


 • Korrigert i SCPartner rev. 1.9.07 og Cordel 1.9.34
 • Feilmelding "-19" ved merking av purreklare kunder.
 • Korrigert
 • Innført søk på flere søkeord ved lagervarer.
 • Feilmelding "-3" ved fritekstsøk på varer.

Release 33, 16/11-16

 • Timebank(opptjening) kom som reise/transport kostnader i Status-bildet på ordre
 • Korrigert
 • Saksbehandler forsvinner fra ordren når man oppretter kreditnota fra faktura
 • Korrigert
 • Ordrestatus: Ikke summere inntekter hittil for tilleggsordrer etter regning som ikke er
  godkjent.
 • Korrigert
 • Feilmelding "AccessViolation" ved import av prisfil i PRICAT format.
 • Korrigert
 • Søk på varebeskrivelse returnerte treff i hele vareregisteret selv om kryss for mest
  brukt var satt.
 • Korrigert

Release 32, 31/10-16

 • Forbedret søk på varebeskrivelser:
  Støtter nå søk på flere samtidige søkeord. Det bør gjøres en generering av
  søkenøkler, ettersom noen vanlige søkeord ellers faller utenfor.
 • Kontrollsummering av ordrer: Medgått hittil ble i noen situasjoner feil etter
  kontrollsummering.
 • Justering/korreksjon av funksjon for kopiering av std.kontoplan/behandlingsplan til
  en ny en:
  Kopierer nå alle kontoer i kontoplanen.
  For kontoplan av typen "Skipskalkyle" kan en velge om kopiere alle,
  eller bare de som er brukt i noen tilbud/kalkyler.
 • Korrigert
 • Korreksjon kopiering av framdriftsplan fra tilbud til ordre.
  Fjernet feilvist ferdigstatus i utskrift framdriftsplan tilbud.

Release 31, 29/09-16

 • Belastning av inngående faktura prosjektordre, fakturadato lagres ikke i medgått-registreringen.
 • Korreksjon på enkelte efakturaer som ikke validerer.
 • Eksport til regnskap: Innført Agresso format.
 • Eksport til regnskap: Korrigert Axapta format.
 • Korrigert feltet "Vår ref" på fakturaer der dette var definert som meny.
 • Eksport til regnskap: Korreksjon i formatet for Scenario.
 • Belastning av ordre fra inngående faktura:
  Korrigert at dato på medgått-registreringer ble blank.

Release 30, 15/09-16

 • Feilmelding "-24" i noen tilfelller ved merking av kunder for purring.
 • Korrigert
 • Ny ordre fra tilbud:
  Kopierer nå framdriftsplan fra tilbud til ordrens jobbliste riktig.
 • Belastning av ordre fra posteringer i inngående faktura med periodisering:
  Datoer settes nå tilsvarende i medgått-registreringene som posteringene i bilaget.


 

 

Oppdatering

Setup sist oppdatert:

 Bruk oppdaterings- programmet som finnes i Cordel for å oppdatere