Oppdateringsinformasjon for versjon 1.9

 

De viktigste endringene/korreksjonene i denne versjonen er:

Release 72, 02.01.2019

 • Korrigert en feil som førte til at oppstart og leveringsdato ble endret til dagens dato
  ved lagring av ordre med status midlertidig.
 • ID#: 3400
  HV#: 5531
 • Orgnr for avsender i EHF angis nå med scheme NO:VAT og suffix MVA i stedet for
  scheme NO:ORGNR når firmaet har oppgitt eget orgnr til å inneholde MVA. Dette
  for å tilfredsstille lovgivning som sies at suffixet MVA skal brukes for firmaer registrert
  i MVA-registeret.

Release 71, 21.11.2018

 • Lageroppslag mot Heidenreich implementert
 • ID#: 2669
 • Feil i url ved sending til Credicare korrigert
 • ID#: 2731
 • Innført feilmelding på eksport til Scenario når mva-koder inneholder mer enn ett tegn, etter som formatet ikke tillater dette
 • ID#: 2888
 • Viderefakturer henter nå riktig beskrivelse i MATR-avsnitt o.l.
 • ID#: 3004
 • Utskrift liste varemottak implementert
 • ID#: 3080
 • Korrigert slik at det skal være mulig å opprette dokument på Anlegg med 'ulovlige' tegn i navnet (som f.eks. '/') .
 • ID#: 3299
 • Korrigert lagring av avdeling på nye jobber under jobbliste.
 • ID#: 3327
 • Feil i generering av EHF på faktura fritatt for mva men med spesifikasjonslinjer med regnskapskontoer med mva-sats korrigert
 • ID#: 3361

Release 70, 24.09.2018

 • I noen tilfeller var det ikke mulig å endre kalkyleparametere for akkord tillegg.
 • ID#: 2367
 • Import ordre fra eksternt system:
  Ordremetode for nye ordre ble alltid "Melde leveranse" uansett hva som var satt opp
  i ordremetoden.
 • ID#: 2468
 • Korrigert belastning av autofakt for varer som finnes i flere fagområder.
 • ID#: 2527
 • Korrigert avrunding ved utsendelse av EHF med høye priser og små antall
 • ID#: 2553
 • Feilmelding ved valg av bestillingsnr i autofakt korrigert
 • ID#: 2560
 • Korrigert for ugyldige tegn i vare-/pakkenumre i EHF
 • ID#: 2752

Release 69, 04/07-18

 • Korrigert prisoppdatering Synergo
 • Skaffevarer fra håndholdt system mistet enhet når man oppdaterte ordrer fra håndholdt.
 • Korrigert
 • Henvendelse:
  Feilmelding "-18" ved valg av leverandør når henvendelsen åpnes via kunde i kunderegisteret.
 • Korrigert
 • Ved eksport av fakturaer til Hokas ble kundens std epostadresse brukt, i stedet for faktura-eposten.
 • Korrigert
 • Fakturaer med flere mvakoder med samme mvasats ga feil ved generering av EHF.
 • Korrigert
 • Feil i eksport av remitteringsfil i Telepay-formatet hvis kundens adresse innholdt linjeskift
 • Korrigert
 • Cordel oppretter nå fagområde 0 (std) ved innlogging dersom dette ikke finnes
 • Cordel setter nå std kjøpskonto til hovedbokens første kostnadskonto ved innlogging dersom std kjøpskonto ikke er satt.

Release 68, 19/06-18

 • Eksport til Lindorff eksporterer nå fakturaens restanse, ikke totalbeløpet.
 • Korreksjoner i prosjektordre totalstatus og status pr jobb.
 • Tilleggsordre - status fakturert: Tidligere fakturert forskudd dobler seg.
 • Korrigert
 • Feilmelding "-18" ved valg av vedlegg-knappet i bilagsregistering på linjer som ikke
  var lagret (redigering av eksisterende bilag).
 • Korrigert
 • Feil i remetteringsfil i Telepay-formatet når leverandørens adresse har linjeskift.
 • Korrigert

Release 67, 02/05-18

 • Utskrift anbud akkumulert: Tar ikke med detaljposter når NSkode i mer enn 1 nivå
 • Korrigert
 • Korrigert Access Violation ved skanning av EAN i kontantnota når svært mange varer har samme EAN.
 • Korrigert import av varetelling fra håndterminal. Beholdning kunne i enkelte tilfeller bli
  lest inn på feil vare dersom varen fantes i flere fagområder og bruker ikke hadde
  gjort et valg for hvilket fagområde Cordel skulle benytte.

Release 66, 17/04-18

 • Ved bruk av blokkfunksjon i store spesifikasjoner kunne navigering henge i flere sekunder i noen tilfeller.
 • Gjaldt ved bruk av piltaster / home / end i blokk inne i et avsnitt.
 • Utskrift Periodestatus bestilling: Beløp fakturert i periode blir feil på noen bestillinger.
 • Korrigert
 • Ved oppdatering fra prissentral, kunne skjemaer på ordre endre navn.
 • Korrigert

Release 65, 06/04-18

 • Feil i import av rabattavtaler fra pricat-filer.
 • Korrigert
 • Prisfilimport fra datasentraler matcher nå fagområdenavn case insensitivt.
 • I spesielle tilfeller kunne inngående faktura bli med som vedlegg til utgående faktura
  selv om den aktuelle varelinjen var fakturert tidligere.
 • Korrigert
 • Korreksjoner fakturering av tilleggsordre og servicordre:
  - Feil -18 i noen tilfeller ved fakturering av detaljposter i ferdig-fakturert eierpost
  - Fakturering av NS-kode uten detaljposter med pris
 • Korrigert
 • Reversering av periodiserte poster ble postert feil i regnskapet.
 • Korrigert
 • Ved retur av varer i medgått på ordre, kunne feil beskrivelse vises.
 • Korrigert
 • Feilmelding "-24" ved opprettelse av ordre i noen tilfeller.
 • Korrigert
 • Feilmelding "-12" ved sletting av kontaktpersoner på kunder og leverandører.
 • Korrigert

Release 64, 15/03-18

 • Innført validering av svenske og danske organisasjonsnummer i tillegg til norske.
 • Endring av ordrenr på inngående faktura førte ikke til at jobbnr ble tilgjengelig selv
  om ordren hadde jobber.
 • Korrigert
 • Feilmelding ved inntasting av bestillingsnummer på autofakt.
 • Korrigert
 • Programmet viser selvkost=0,00 på lageruttak gjort i kontantnota eller direkte i
  faktura.
 • Korrigert.
 • Feilmelding på opprettelse av ny standard rapportinnhold på utskrift.
 • Dersom det lå 1000-vis av lignende poster fra før kunne dette gi en feilmelding.
  Dette er nå korrigert.
 • Cordel takler nå svenske og danske orgnr. på inng. ehf etc.

Release 63, 07/03-18

 • Eksport til fraktsystem aktiveres nå også ved sending av pdf til epost, ikke bare på
  aktiver-knappen.
 • Saksbehandler kunne i enkelte tilfeller bli bemannet på ordre ved oppdatering i
  håndholdtregisteret.
 • Gjelder VB-Smart

Release 62, 27/02-18

 • Spesialtilpasninger for kunder

Release 61, 21/02-18

 • Feilmelding "Access Violation" ved page up/page down i dokument-skillearket på
  jobber.
 • Korrigert
 • Aktivert import av prisfiler i Cordel-format for Bademiljø
 • Eksport til regnskap (PowerOffice):
  Skrivefeil i header.
 • Korrigert
 • Import av NS3459 Prisforespørsel:
  Poster kom i feil rekkefølge for filer produsert i ISY-Web.
 • Korrigert
 • Import av NS3459 Prisforspørsel:
  Deler av beskrivelsen manglet ved import av priforespørsler i NS3459-2012 filer produsert av gprog linker 10.x
 • Korrigert
 • Import / eksport NS3459-2012:
  ProsjektId ble ikke tatt vare på ved import og skrevet ved eksport.
 • Korrigert
 • Lesing av varebeskrivelse lagret i flere språk blandet inn tekst fra standardspråket.
 • Korrigert
 • Utskrift balanse/resultat:
  Kontoer med 0.00 i saldo kommer ut på rapport
 • Korrigert

Release 60, 09/02-18

 • Resummering av ordre feilet når det er opprettet veldig mange fakturaer mot ordren.
 • Korrigert
 • Feil i lageruttak ved scanning av varer (strekkodeleser) i medgått materiell.
 • Korrigert
 • Autofakt:
  Innført kolonne for "Meldt til lager".
 • Bemanning via Cordel Ute gir i noen tilfeller 2 hovedansvarlige på ordren.
 • Korrigert
 • Eksport til Axia-frakt:
  Utilsiktet linjeskift i eksportfilen. Førte til feil ved innlesing i Axia.
 • Korrigert
 • Feilmelding -18 i noen tilfeller ved overføring av åpne poster.
 • Korrigert

Release 59, 05/02-18

 • Eksport til regnskap:
  Innført nytt eksportformat, Visma Business med bilde
 • EHFer som lastes ned fra leverandørers FTPer tillegges nå dene leverandøren i
  stedet for leverandøren som er angitt i EHFen. EHFer som kommer via aksesspunkt
  behandles som tidligere.
 • Korrigert et mulig krasj ved import av autofakt som var forårsaket av ekstra linjeskift i beskrivelse. Gir nå feilmelding, men fortsetter på neste fil.
 • Import NS-3459: Gjennkjente ikke format automatisk dersom tegnsett i filen var utf-
  16.
 • Korrigert
 • Forbedret generering av søkenøkler for fritekstsøk i vareregisteret.

Release 57, 14/12-17

 • Korrigert et par små feil i formateringen av EHF.
 • Proxy innstillinger ble ikke brukt i alle funksjoner rundt "Produktinfo" og "FDV".
 • Nedlastede pakker fra Comforts prissentral fikk ikke alltid riktig pris
 • Korrigert
 • Korrigert melde produsert via tabedit.
 • Antall-felt ble satt ikke aktivt i situasjoner det skal være aktivt.
 • Feil i utskrift av fakturakopi til factoring ved bruk av merk
 • Korrigert
 • Innført mulighet for fakturering via Vipps via Compello accesspunkt.
 • Feilmelding -13 ved lagring av leverandør.
 • Korrigert

Release 56, 04/12-17

 • Feilmelding "Access Violation" ved import fra ascii med veldig lange linjer.
 • Korrigert
 • Korreksjon på eksport og import av pakker i prisfiler fra Comforts prissentral.
 • Utvidelse av eksport til VVS Finans for å støtte avsnitt som er lukket i fakturaene.
 • Cordel Ute:
  Importvindu og statuskolonne for Cordel Ute var ikke mulig å hente fram dersom
  lisensen kun inneholdt dokumenthåndtering i Cordel Ute.

Release 55, 22/11-17

 • Innført kolonne i spesifikasjon for inngående fakura for "Ikke belast ordre".
 • Feil ved konfigurasjon av antall tilgjengelige kontaktpersoner.
 • Korrigert.
 • Innført mulighet til å levve ved vedlegg fra ordrens dokument på utskrift av jobbliste.
 • Innført mulighet til å fjerne heading på utskrift av jobbliste.

Release 54, 08/11-17

 • Korrigert lønnsarter ved endring av timekategori i importvinduet til Cordel Ute.
 • Innført mulighet for automatisk eksport til regnskap.

Release 53, 06/11-17

 • Korrigert visning av kolonnene Arbeidstid-start og -slutt i godkjennings-register
  håndholdt/CordelUte.
 • Feil i lagerregistreringer ved flytting av materiell fra en ordre til en annen.
 • Korrigert
 • Innført støtte for å lese inn prisforespørsler i NS3459-2012

Release 52, 24/10-17

 • Feilmelding "-18" ved fakturering av ordre i spesielle tilfeller.
 • Korrigert
 • Feilmelding "Access violation" ved åpning av personlaplan i noen tilfeller.
 • Korrigert
 • Skattemelding:
  Feil i funksjonen for å korrigere inngående saldoer ved bruk av mvakode for
  innførsel.
 • Korrigert
 • Innført kolonne for avdelingsnummer regnskap på ordrespesifikasjon.
 • "Access Violation" ved prisimport for Rørkjøp.

Release 51, 19/09-17

 • Korreksjon i forhold til implementasjonen av EHF 2.0.11

Release 50, 14/09-17

 • Utsendelse av efaktura EHF tar nå høyde for kravene i versjon 2.0.11 av EHF-
  standarden, som er gjeldende fra 15.09.207

Release 49, 11/09-17

 • Rentenotaer fra Hokas får nå tildelt regnskapsavdeling fra fakturaen det beregnes
  renter av, og kan overstyres av Hokas-oppsettet i fakturaregisteret
 • Fordi enkelte feilmerker BBAN som IBAN går vi ut fra at IBAN-nr som ikke kan
  tolkes faktisk er BBAN.
 • Remittering: feil i beløp når fakturaer korrigeres og konteres i flere omganger.
 • Korrigert

Release 48, 21/08-17

 • Korrigert valg av pakker under NS-koder i prosjektanbud
 • Nedlasting av dokument fra boligmappa kunne feile i noen tilfeller.
 • Korrigert

Release 47, 18/07-17

 • Kontroll og korreksjon av periode-datoer for leveranser i ordrer:

  • Korrigererer tildato i eksisterende perioder dersom denne er før fradato.

  • Validerer i inputbilde ved opprettelse av ny periode, og ved redigering av
   eksisterende periode.

  • Gir feilmelding dersom ugyldig periode-angivelse.


 • Varer i arbeid: Nytt valg av påslag-prosent: Påslag ihht. totalt ordreprognose
 • Viser nå datoer som manglet i jobbliste for tilleggsordrer.
 • Innført ny sortering i utskrift av timeregistreringer: "Ordre + medarbieder"
 • Juster kunne i noen tilfeller føre til at "Internt notat" ble lagret feil.
 • Korrigert

Release 46, 23/06-17

 • Access Violation ved bytte av pakke i anbudsspesifikasjon der pakken er kobleet til
  NS-Kode.
 • Korrigert

Release 45, 06/06-17

 • Søk på beskrivelse i lagervaer tok ikke hensyn til valgt fagområde.
 • Korrigert
 • Ved kopiering av web-link fra dokumentsenter til ordre/tilbud, lastes også selve dokumentet ned fra web dersom det er et støttet format.

Release 44, 11/05-17

 • Feilmelding "-18" i forbindelse med fakturering av ordre i spesielle tilfeller.
 • Korrigert
 • EHF tar nå også hensyn til feltet Line/Note. Dette legges til som del av
  varebeskrivelsen
 • Remittering:
  Noen utenlandske fakturaer ble ikke slått sammen selv om har samme
  betalingsdato.
 • Korrigert
 • FdvLeveranseliste:
  Korrigert noen tilfeller hvor pdf-vedlegg ikke ble lastet ned korrekt.

Release 43, 18/04-17

 • Robustifisering i mottak av betalingsbetingelser i EHFer
 • Korrigert visning av kundenavn felt i ordre-bildet.
 • Brukere med anbudskalkulasjons-modulen får nå valg om vanlig tilbud eller anbud
  skal opprettes ved opprettelse av tilbud fra henvendelser.
 • Eksport til regnskap (Faktum Software):
  Innført felt for saksbehandler.
 • Det var ikke mulig å nullstille kjørebokId i konfigurasjon kjørebok.
 • Korrigert
 • Eksport til regnskap:
  Ordreopplysninger kunne bli eksportert selv om det ikke var valgt i oppsettet.
 • Korrigert
 • Multiscan:
  Feilmedling "-3" ved tasting direkte i fakturanummerfeltet.
 • Korrigert
 • Grums i beskrivelsestekst for nye poster detaljmender i maler-kalkulasjon.
 • Korrigert
 • Direkte remittering:
  I spesielle tilfeller kunne eksport til telepay gi feil i formatet.
 • Korrigert
 • Feilmelding "Access Violation" ved generering av sluttfaktura i spesielle tilfeller.
 • Korrigert
 • Endret navn fra mva-oppgjør til skattemelding.
 • Kontroll av kontooppsett for mva-satser kunne slippe gjennom oppsett som ikke var
  tilstrekkelig.
 • Korrigert
 • Import av prisfiler fre prissentral tillater nå overskriving av kampanjer.
 • Innført mva-kode 17 for føring av omsetning utenfor merverdiavgiftsloven.
 • Utskrift skjema:
  Lagt til felt for tiltakshaver, ansvarlig søker, ansvarlig foretak og søknadskommune i
  scriptfilformatet for skjema.

Release 41, 15/02-17

 • Systemet viser feil ordrenr på fakturalinjer overført fra forrige år på kundekonto.
 • Korrigert
 • Feilmelding "Access Violation" ved oppdatering fra håndholdt i noen spesiellet
  tilfeller.
 • Korrigert
 • Utskrift av mva-oppgjør: Spesifikasjon per konto/mvakode/mvasats er gruppert og
  sortert på mvakode + Spesifikasjon av mva per bilag.
 • Lagt til bruksenhet i visning av søkeresultat i Boligmappa.
 • Hus- og postnummer er ikke lenger obligatorisk ved søk i Boligmappa.
 • Eksport til UniMicro:
  Feltene for kundenummer og bilagnummer hadde ekstra blanke tegn.
 • Korrigert
 • Eksport til ascii-fil (generelt fra registere):
  Dersom det er myke linjeskift i teksten blir dette krøll i enkelte systemer når filer skal
  importeres etter eksport fra Cordel.
 • Fjerner nå slike myke linjeskif.
 • Feil i bokføring av inng. faktura med mvakode 6 i 2016.
 • Korrigert
 • Gikk ikke å endre bemanningsmetode på tilleggsordre.
 • Korrigert
 • Ved bruk av de nye mvakodene for innførsel, ble det rapportert om feil bruk av
  mvakode i regnskapskontroll.
 • Selve rapporteringen var feil. Korrigert.
 • Innført felt for å vise hvilke medarbeidere som er formann på en ressursavdeling.
 • I noen tilfeller kunne menyen for egendefinerte dimensjoner vise for få element ved
  veksling mellom regnskapsår.
 • Korrigert
 • Korreksjoner av noen små skrivefeil.


 

 

Oppdatering

Setup sist oppdatert:

 



Bruk oppdaterings- programmet som finnes i Cordel for å oppdatere